Velkommen til Losje St. Olav I Drammen - Ordenen Riddere av Det Hvite Kors (R.H.K.) Norden

Er du nysgjerrig på hva det innebærer å være Ridder i vår orden?
Se vår presentasjonsvideo om livet i vår Orden, eller lytt til en av våre Ridder Podcaster.

 

Lytt til vår Ridder Podcast:

Losje St. Olav 1 Drammen RHK Riddere av det hvite kors Hans Hansen

Losje St. Olav I Drammen var den første losjen i vår Orden i Norge, og ble grunnlagt av Drammenseren Hans Hansen i 1902. 
Vår Losje har derfor sterke røtter knyttet til Drammen, noe vi bærer med stolthet. Ordenen i Norge består av til sammen 25 stk.
Grunnlosjer, 6 stk. Provinsiallosjer, og Rikslosjen i Ordenen R.H.K.

Vi ønsker nye medlemmer velkommen til vår Losje!
I vår Losje vil du finne åpne og vennligsinnede menn, i alle aldre, og med ulik bakgrunn. Alle som har fylt 21 år, har god vandel, og innehar nordisk statsborgerskap kan søke om et opptak i vår Orden. 
Ordenen Riddere av Det Hvite Kors i Norden, er en frittstående og selvstendig nordisk Ridderorden. Ordenen er ikke underlagt, eller tilsluttet noen politisk eller religiøs organisasjon.

Aktiviteter

Sjekk ut aktivitetskalenderen vår for å få en oversikt over alle våre arrangement!