VELKOMMEN TIL LOSJE ST. OLAV 1 DRAMMEN, RIDDERE AV DET HVITE KORS NORDEN!
Møtene avholdes i Odd Fellows lokaler 3. Strøm terrasse 8 Drammen. 
Vi avholder møter 1 og 3 Mandag hver måned, fra September til Mai, samt 1 mandag i Juni.
Losjemøtene starter kl 1900, og kvelden avsluttes med et Brodermåltid i festsalen.
Vi er ca 50 Brødre, og ønsker nye menn hjertelig velkommen til Broderskapet.

Vårt sekretariat er lokalisert på Bragernes torg, og benyttes til rådsmøter, kurs og opplæringsformål, og bibliotek. 

Ordenens hovedoppgaver:

  • Å arbeide for toleranse, forståelse og samhold, slik at Brødrene i tanker, tale og handlinger overfor hverandre og andre mennesker, bidrar til å styrke de grunnleggende moralnormer og holdninger i samfunnet. Et viktig stikkord i denne forbindelse er NESTEKJÆRLIGHET.
  • Å styrke Brødrene åndelig og sosialt, gi støtte i vanskelige situasjoner og bidra til å utvikle trygghet og godt vennskap mellom Brødrene.
  • Å hjelpe Brødre til personlighetsutvikling på det åndelige og mellommenneskelige plan gjennom karakterdannelse og ridderlig framferd, gjennom deltagelse i møter, i arbeide med oppgaver, studier og i sosialt samvær.

Gamle tradisjoner
Ordenen R.H.K. i Norden er konservativ i sin form ved at de gamle ordensregler og systemer tas i vare og føres videre. Men Ordenen er hele tiden åpen for utvikling, slik at den i sin bevarende form også er inspirerende og motiverende for alle menn som søker etter grunnleggende verdier i sitt liv.

Damelosjen Ordenen R.H.K.
Landslosje Valkyrjen og dennes underordnede 12 stk. Valkyrjelosjer hører inn under Ordenen R.H.K., men med sitt eget lovgivende og bestemmende organ. Valkyrjelosjene er for kvinner.

Hvem er medlemmer?
I Losjene vil du finne åpne, vennligsinnede menn i alle aldre og med ulik bakgrunn.
Medlem i Ordenen kan alle bli som har fylt 21 år, har god vandel og innehar nordisk statsborgerskap.
Vi ønsker nye medlemmer velkommen til vår Losje.