Møtene avholdes i Odd Fellows lokaler 3. Strøm terrasse 8 Drammen

Vi avholder møter 1 og 3 Mandag hver Måned fra September til Mai samt 1 mandag i Juni.

Losjemøte starter kl 1900. Kvelden avsluttes med et Brodermåltid.

Vi er ca 50 Brødre og ønsker nye menn hjertelig velkommen til Broderskapet.