I 1897 ble Ordenen R.H.K. ført fra Amerika til Norge av Drammenseren Hans Hansen, og den 27.mars 1902 ble det stiftet en St. Olavlosje i Drammen. Dette regnes derfor som Ordenens stiftelsesdag i Norge. Rikslosjen i Ordenen ble stiftet den 22.januar 1908, og da Ordenen fikk sitt Charter overlevert fra Amerika i 1914 var endelig Ordenen R.H.K. i Norge formelt en selvstendig Orden.

Fram til høsten 1940 var det stor aktivitet, og det ble stiftet seks losjer før andre verdenskrig satte inn i Norge. Etter at Ordenen hadde vært forbudt under krigen tok aktivitetene til igjen, og i tidsrommet 1947 - 2000 ble det stiftet 19 nye losjer. Det arbeides kontinuerlig for å bringe Ordenens formål og innhold fram for menn som søker etter solide verdier i livet sitt, og det stiftes nye losjer og verves nye medlemmer. Alle landets Grunnlosjer bærer navnet Losje St. Olav og med nummer i rekkefølge etter dato for stiftelsen.